white noise

 PdS: colecţia de vară

 

Mircea Horia Simionescu

un răspuns

 

începând cu acestea

toate cuvintele şi versurile ce se alcătuiesc aici

n-au nici cel mai palid sens

nici rost

 

dar fără neprevăzuta lor alcătuire

(mare minune şi de mirare potrivire)

lumea ar fi mai îngustă

formele geografiei în tigăi mai turtite

 

de ce să scrii - zice unul - când n-ai nimic

de şoptit de clintit de tulburat apele

de ce să nu - zic prin somn motivat - uite nevoia

de incendiu: trebuie înteţit focul de ieri altminteri nu se poate

 

şareta pluta buştenilor bistriţei

au plecat demult veştile le-au răsturnat în aval

dar dacă rostogolirea cuvintelor continuă

(rostul lipsind) mişcarea totuşi gâlgâie

 

bine meşterit cuvântul invers!

pune invers anunţul noului automobil opel

şi tot invers dar mai sus şi puţin aplecat

bunavestire a inversatului pictor sienez

 

să stai pe spate sau într-o rână

tabloul rămânând invers tot aşa

sau să stai în mâini cu picioarele sus

volumele contururile invers – toate bine aşezate

 

am cunoscut odinioară un corăbier echilibrat

era femeie dacă îl priveai puţin invers

 

 

Ştefan Bănulescu
Omul din nisipuri

 

Nisip alb, nisip întins,
Zi şi noapte ai tot nins.
Şi mi-am pierdut urmele,
Ca mocanul, turmele.
Vine Crivăţul, le scurmă,
Sunt sărac de n-am nici urmă.

Urmele zboară la nori
După cârdele de ciori.

Caut unde-am fost - şi plec,
Şi pe lângă mine trec.
Frică mi-e, şi mi-e ruşine,
Am să mă lovesc de mine,
Ziua, în amiaza mare,
Pe câmpul întins la soare.

Dar eu trec mereu şi vin 
Ca pe lângă om străin.

 

 

Aglaja Veteranyi
Ana trăieşte*

Ana se clatină în Ana.
Cade la dreapta, cade la stânga, cade'n braţ, cade'n
picior, cade'n ochi.
Ana plânge cu lacrimi lungi.
Obrazul doare.
Ochii.
Limba.
Timpul.
Ana îşi trage în sus colţurile gurii.
[...]
Dacă fericirea nu vine, Ana ia o pilulă care îi spune
că e fericită.
Ce mică e fericirea de are loc într-o pilulă, se
gândeşte Ana.
Sunt o întreagă, îi spune Ana Anei.
Ana cade de pe scaun.
Anei îi cade jacheta din mână.
Anei îi cade cuvântul din gură.
Sunt o întreagă, îi spune Ana oglinzii.
În oglindă e un obraz.
Ana se culcă.
Ana se ridică.
Ana deschide fereastra.
În oglindă aşteaptă obrazul.
Ana tremură de frig.
Ana îşi trage jacheta pe ea.
Ana îşi trage somnul pe ea.
Ana a mâncat vânăta.
Vânăta era mică şi lată şi se numea Ana.
Avea un obraz şi râdea.
Avea o gropiţă.
Avea dinţi,
Îl avea pe bunul Dumnezeu într-un ochi.
[...]
Ana râde afară din somn.
Camera e absentă.
Casa Anei s-a făcut o casă repede.
Ana a mâncat frica.
Ana a mâncat moartea.
Moartea e lungă.
S-a întins pe faţa Anei şi doarme.
________
* traducerea îi aparţine Norei Iuga

 

 Marin Mălaicu Hondrari
Vălul


să vrei să scrii o scrisoare unui prieten
- dar să nu-ţi aminteşti cu claritate chipul lui –
şi să nu ai la îndemână o fotografie cu el

aşa cu fiecare cuvânt liniile feţei i le tulburi
devin groteşti unele altele îşi pierd
orice urmă de consistenţă
apoi vine vidul şi le înghite

(când se stinge soarele
cine mă părăseşte
cine îşi întregeşte cu arborii umbra
iar sub crângul părăginit
la izvorul secat
devenit acum drumeag pentru lupi
întâlneşte duhurile blânde
şi dulce e moartea dată de blândeţea lor

astfel cel răzleţit cutreieră
întinderi crepusculare
mari intersecţii în metropole goale
fără veste chemat dinaintea marelui chip
unde văl după văl văl după văl
aşteaptă amprenta chipul de ceară al tău)

şi trece timpul şi scrisoarea ia proporţii
numai cum arată el nu poţi
cu nici un chip să-ţi aminteşti
sau măcar vreun gest dezlânat de-al lui
dar el nu face decât gesturi abile
precise şi blânde totodată

atunci te-ntorci spre oglindă
întipăreşti adânc în minte chipul acolo văzut
apoi abandonezi scrisoarea
şi zile-n şir te prefaci că n-ai şti ce înseamnă asta.

 

 

Ionel Ciupureanu

Vreau să-ţi spun

 

Dar cuvintele se scutură şi mor

şi să le tot ştergi

este oribil

 

aşa făceam eu

şi eram conştientă

şi bărbatu-meu a venit pe la cinci.

 

 

Petru M. Haş

lectura de apoi

 

răsfoieşte-mă

Doamne

şi pune-mă

cu grijă la loc

dar mai înainte de toate

dă praful de pe mine

cu palma ta divină

sau dacă-ţi stă

la îndemână

cu o cârpă

sau cu ce poţi