Nora IUGA

Dactilografa de noapte (versuri)

(Editura Casa de Pariuri Literare, Bucureşti, 2010)

băteam străzile seara la ora cinci


să stai ca o umbră sub clopotul verii

faţa ta caraghioasă rătăcită printre tarabe

ocolită de tocmelile muşteriilor

– nici un ştergător de parbrize

nu poate spăla aerul

de această imagine –

o doamnă bătrînă cu o tocă neagră

fără sex-appeal şi fără resurse

într-o piaţă cît burta căscată

în hoitul oraşului

 

ce vreţi

viaţa era frumoasă

şi cîinele bolnav

eu n-am mîncat struguri

cînd era vremea strugurilor

aveam demnitatea mea:

nu-mi plăcea să cînt în cor!

(mă dădeam în leagăn

alternam extremele

să pot visa centrul

acea normă vagă

a unui instinct oscilant)

 

aveam douăzeci de ani

şi ultimul domn era aruncat la canal

aveam treizeci patruzeci cincizeci de ani

şi domnii se isprăviseră

băteam străzile seara la ora cinci

adulmecam după o dîră de naftalină

drogul perfect pentru o beţie aristocratică

pleca din mine lumea

plecau convoaiele lungi

feţe scurte pătrate feţe întoarse pe dos

feţe turtite în carlinga istoriei

se-adună rugina pînă acoperă şi ispiteşte

vulnerabilitatea cum creşte zahărul

sub pielea încreţită a fructului

cum crapă carnea ca un steag găurit

între noapte şi ziuă se-ntîmplă totul

fără să se întîmple nimic o veşnicie

răsturnată cu susul în jos

de fapt acelaşi nisip curgînd

în cealaltă jumătate a clepsidrei

 

superbul yellow submarine coboară spre eşafod

începe numărătoarea inversă

underground independent

stindarde moderne

veţi spune bătrîna asta îi imită pe tineri

bătrîna asta e mai ridicolă

decît un papagal pe rotile

de parcă ochii mei au uitat

dactilografa de noapte

şi domnii somnoroşi

pătrunşi clandestin în garsonierele poeziei

de parcă eu n-aş vedea break-ul umbrelor pe pereţi

şi dialectele anglo-saxone

muşcîndu-mi memoria

 

ce aproape de mine-i veneţia

imperturbabilă şi resemnată

exersînd în fiecare dimineaţă

ţinuta dreaptă în faţa plutonului de execuţie

şi toate aceste amplificări sau reduceri ale corpurilor

nu sînt concesiile imaginaţiei

nici scuze nici explicaţii

doar amprentele degetelor

pe un tron devastat

iată în sfîrşit o patrie

indescifrabilă ca semnătura unui analfabet

un steag dubios se leagănă

între exploziile simulatoarelor

şi zelul voios al armatelor represive

stau la catafalcul mileniului

ultimul succes a fost

împreunarea minciunii cu vulgaritatea

cele două maimuţe ale mortului

şi totul e la locul lui

nu s-a schimbat nimic

se poate merge de mînă cu umbra

laolaltă cu peştele

se poate tăcea

în această apă tulbure ca o mirare

se poate adormi

ţinînd în poală

căţelul speriat al duplicităţii

pe geam se preling

epocile roşii provocatoare

întoarce clopotul cu gura în sus

toarnă în el această alarmă


 

 

iluzia unei bătrîne


ce înseamnă pentru tine

ora unsprezece noaptea pe malul mării

cînd luna are un halou suspect

ca gluga trasă strîmb

pe capul ras

şi numeri cum se-aprinde

şi se stinge farul

intimidînd iluzia unei bătrîne

cum în cazărmi soldaţii

povestesc de slujnice

cu largi cămăşi de pînză

sînt animale care plîng

sînt pietre care se trezesc

într-o alarmă nouă

sînt semne totdeauna

ca încheieturile vinete

ale unor mîini îmblînzite

e ţipătul gîndului unde norii sfîrşesc

aleargă un băiat pe plajă

şi-n urma lui înceata

 înaintare a moluştei


 

 

superba călătorie cu donna angelicata


vai, a murit nervul tău leonora

frivolul nerv care-ţi şedea atît de bine

şi tu inconştiento încă speri

pentru că mîine se sfîrşeşte anul

şi vin colindătorii

vine camionul verde

ne îmbarcăm pentru cythera leonora

călărim un vultur cu picioare de capră

călărim un muson necunoscut

care taie oceanul în două

sînt indii acolo şi alge

seara coboară devreme

profită de timp leonora

profită de lentila fixată

perfect pe vînătaia amurgului

fă o demonstraţie la trapez

fii o balerină ridicolă şi fără dinţi

fii încă acea donna angelicata

a profesorului călinescu

stai jos leonora

n-ai învăţat pentru azi

coruri de ministranţi prin localuri

cîntă blonzi şi tenori

au lese pentru toate măsurile

atacă acutele cu deosebită îndemînare

bemolii şi diezii tremură

bemolii şi diezii asudă

cine mai face dragoste leonora

cine-şi mai dă jos de pe ea ciocolata

şi înnebuneşte cofetăriile

ai auzit ficţiunea lătrînd pe băncile goale

şi labele ei păroase frămîntînd noaptea

cum strugurii negri în teascuri

şi tu leonora

nevinovatele tale jucării

puse la dispoziţia criticilor literari

pentru psihanaliză

las c-o să vină bau-bau

şi-o să taie panglica

şi-o să deschidă uşa

priviţi banchetul acesta

cînd vulpea se-ntoarce la vizuina ei

cînd frica se deşartă ca o clepsidră

cînd toţi rîd

pentru că fericirea există pe toate drumurile

şi ăştia micii aplaudă cu manşetele

şi-ţi înfig bolduri în pernuţa obrajilor

să te-nveţi minte odată leonora

o umbrelă reparată e plină de riscuri

sub ploaia ironică aceste zîmbete

au un aer irezistibil

de cocoş cu gîtul tăiat

e clar se loveşte cu flori

se loveşte cu fructe şi scuze

dragoni pictaţi mănîncă cerul

şi-adorm ca nişte prunci

la sînul candelabrelor

să nu te doară carnea leonora

cu care-ai învelit o rasă veche

să nu te doară pîinea şi circul

din care ai muşcat

balta sub ghetele tale se tulbură

la fund sînt balurile du-te acasă!

îmbracă-ţi rochia neagră de măicuţă

e prea mult roz în catedrală

şi fiecare formă ca o piatră

se dă de-a dura în piaţa mare

superba călătorie continuă

navigăm în stînga lui zero

fă-ţi rugăciunea leonora

fă-ţi ghiozdanul

periferiile sînt pline şi-o să ningă

ascultă cum grăieşte zarathustra

din podul lui cu scoarţe olteneşti


 

 

punct


azi noapte l-am visat

 pe liiceanu

avea o cămaşă albă apretată

îngheţa totul în jur

„ai un creier frumos“

 mi-a spus

vedeţi şi dumneavoastră

cu ce se poate lăuda

 o femeie


 

 

au ralentí


sigur c-am vrut şi eu

să întîlnesc un tigru cu o floare în gură

într-o junglă ademenitoare

sigur c-am vrut şi eu

sub biciul cuvintelor

atît de confuză şi falsificată

să mă trezesc că-mi face cineva cu mîna

din înghesuiala de fuste şi de soldaţi

 

sînt spaţii comprimate în hărţi

sînt case mari cu ferestre rău prevestitoare

 ca nişte măşti

sînt patefoane vechi cu pîlnii care înghit

 kilometri de tăcere

şi-ncep să desluşesc arcuşele acelea tăind calea

micului ratat care se zbate

 să moară au ralentí

 

tu îngropato mi-a strigat atunci gellu naum

şi mi-a băgat pe gît un pumn de frunze

ce verde agonie închipuieşte-ţi

 ce verde agonie


 

 

doar pentru că pur şi simplu era beznă


cine i-a dat drumul vulpii

 bătrîne

cînd găinile albe scurmau pămîntul sub lună?

cine din nepăsare a lăsat

fierul să cadă în rugina lui

sau din lene sau din pudoare

nu s-a mai aplecat să ridice

 moneda căzută

eu sînt un palmier rătăcit

pe marginea gîrlei

printre măruntaiele animalelor sacrificate

sînt un căluţ negru cu alb

care iubeşte şi plînge

 

noapte adîncă noapte dublă

pentru ochii mei amîndoi

ca o roată s-a desprins

frumuseţea de mine

şi stă acolo pe şosea

o amărîtă de fată

silită să facă autostopul

parcă-s închisă într-o pîine neagră

uitată printre animale

şi nimeni nu-şi mai scoate ciorapii

nimeni nu-şi mai depune ouăle

într-o capelă franciscană

 

tropăi de la dreapta la stînga

 în staţie

îmi încălzesc mîinile

se duc simţurile unul cîte unul

cum pleacă spectatorii la mijlocul piesei

cineva o să-mi scuture cearceafurile

şi somnul meu va invada oraşul

cu frunze veştede

o bizară moarte roşcată

în care mai pîlpîie

sporadica blîndeţe a unui felinar


 

 

aici piciorul calcă în gol


altădată casele erau mai mari

oamenii mai frumoşi

şi pe cer apăreau semne

care anunţau o schimbare

ochii mei erau mai încăpători

şi jaguarul şi capra

se jucau în ei

fără să le pese de bariera lăsată

era întotdeauna un claxon prin preajmă

dar termitele urcau

pe oglinda retrovizoare

 

aici s-ar putea pune punct

ar spune prietenul meu poetul

aici piciorul calcă în gol

ca la întreruperea curentului

ca aplauzele în pauza dintre părţile unei simfonii

 

ieri căutam încă pasărea paradisului

mă duceam cu tata dincolo de aerodrom

să vedem aeroplanele

reclame uriaşe ne trăgeau de glezne

spre marile spectacole ale lumii

de fapt mergeam la birou

îmi despachetam intimităţile

mici suveniruri aduse din orient

 

de fapt eram o femeie soldat

descindeam din romanele lui kundera

aveam vocaţia sacrificiului

îmi plăcea să pierd războiul

de multe ori înţelegeam greşit unele lucruri

o confuzie poate fi mai ameţitoare

 decît un vis

 

te goleşte de tine

şi te umple cu altcineva

cum nisipul şi ceaţa se împerechează

 pe ţărmuri

şi ţările plate se încolăcesc în cochiliile lor

 

trebuie să recunosc sînt zile cînd bat cîmpii

cînd mi se pare că lucrurile se însufleţesc

şi aleargă ca norii pe şinele orizontului

pe ploaie nimic nu-i mai nou decît ploaia

şi cînd mă pierdeam prin periferii

mă strigam întoarce-te vino înapoi te iubesc

apoi mai era şi nenorocita asta de poezie

diferenţa de nivel dintre cer

şi gaura din perete

mi-amintesc că într-o vară

am avut deodată revelaţia

că cineva îmi scrie pe creier

atît de repede că nu apucam

să citesc tot şi rîndul

dispărea ca la cinematograf

şi dacă mă gîndesc bine

cu dragostea era la fel

cînd mă visam cu un bărbat

mereu trebuia să fie ceva

să ne acopere obrazul

trenuri secrete ne poartă

spre regiunile verzi

cu legătura pe ochi

pui mîna pe culoarea cîştigătoare

oare în afară de frumuseţe

cîte promisiuni de fericire mai rămîn disponibile?

 

dar sînt zile cînd dumnezeu

te ţine pe palme

cînd poţi să ai încredere

că nu vine cutremurul

cînd pierzi un post de corector

şi cîştigi concursul de manechine

în sala de jocuri

bilele de biliard se ciocnesc

 ca nişte cupe de şampanie

imprevizibilele atingeri ale tacului

te împing într-o rezervaţie

unde nu se vînează

 

sînt făpturi înzestrate cu darul vorbirii

femei translucide şi reci ca nişte egrete

sînt superbe corcituri de rase canine

şi umblători pe apă într-un palid ritual

 

noapte cu ore mici

paharul cu gin răsturnat pe marginea mesei

şi muzica lui Bon Jovi

pletele lui măturînd bulevardul

vei scrie mai tîrziu

„cosmosul e romanul lui dumnezeu“

conversaţii intrigi monologuri

o zonă rarefiată în care

constaţi că ai uitat să vorbeşti

şi în dimineţi transparente de vară

te trezeşti uneori cu imaginea ta

ca un cuvînt care-ţi tace pe buze

 

şi acum mortul ăsta frumos

cu care-mi împart casa

care primeşte reviste din ţări îndepărtate

şi felicitări de ziua onomastică

mortul ăsta frumos care a rămas

în intimitatea mea

culcuşul unde te ascunzi şi torci

e un răsfăţ al solitudinii

ai vrea să scrii despre copilărie

despre privilegiul de a nu şti

cum pleacă cineva fără să plece

ţi-ar trebui o pelerină cu glugă

pe care să o porţi

cu tine în servietă

şi să nu rişti nimic

ai vrea să faci o petrecere

de pildă să încerci pălării

sau să călătoreşti noaptea

într-un tramvai gol

să vezi pe geam o fată

şi un băiat dansînd

„soare şi carne“ era titlul unui poem

o confuzie o minunată definiţie

a dansului

doi orbi prinzîndu-se de mînă

în faţa muzicii

şi-apoi firave ierburi

nici nu ştiu cum mi-a venit ideea

după toate experienţele

aceste balansoare devin plăcute

 

există o stare a aerului

care se poate numi nostalgie

şi pentru mine provine dintr-o zonă baltică

o frică de dorinţă

singurul lucru curat înainte de bătrîneţe

văd vapoarele legănîndu-se grele

sub soarele incontinent

un sentiment de veşnicie

tăind deşertul coapsa unei femei adormite

recunosc

anumite privelişti

îmi deformează optica

nu-mi pot pipăi eroziunile creierului

am mai puţine certitudini

decît un ou care gîndeşte

 

pe vremuri aveam un binoclu de cîmp

măream cu el toate obiectele

şi deasupra acoperişurilor

începeau grădinile

aşa cum nisipul ajunge la sticlă

 

http://www.cdpl.ro

Cartea poate fi comandată aici: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.